A nyomástartó berendezések üzemeltetése és időszakos vizsgálatai

A nyomástartó berendezések üzemeltetése és időszakos vizsgálatai

13213335
A nyomástartó berendezések olyan merev falú edények vagy tartályok, melyek környezetünknél nagyobb nyomású folyadék, illetve gáz tárolására alkalmasak. Megjelenésüket tekintve számtalan geometriai formában készülhetnek, mégis inkább forgástest, azaz henger alakúakkal találkozhatunk, melyek domborított véglapokkal rendelkeznek.

Minden nyomástartó berendezés használata kockázattal jár, hiszen nem megfelelő alkalmazás vagy karbantartás esetén fennáll a robbanásveszély. A robbanás okozta  anyagi károk mellett emberi életek is veszélybe kerülhetnek, melyek elkerülésének érdekében egy nyomástartó berendezésekkel foglalkozó cég minden munkatársa megfelelő oktatásban és állandó jellegű továbbképzésben részesül.

A nyomástartó berendezés kezelő személy tisztában van az üzemeltetés szabályaival és előírásaival, melyeknek állandó jelleggel meg kell feleltetni a tartályt. Tehát a működtetés során a nyomástartó berendezést kezelő személynek egyaránt figyelni kell arra, hogy se a környezet, se az emberek, se a berendezés vagy annak bármelyik alkatrésze ne sérüljön. Ennek érdekében, a vizsgálati tervben meghatározottak szerint, időszakos vizsgálatnak kell alávetni a nyomástartó berendezést. Ilyen alkalmakkor a tartályvizsgáló szakmai tanfolyamot elvégzett személy megállapítja, hogy a tartály rendeltetésszerű állapotban van –e. Illetőleg azt is megvizsgálja, hogy további üzemeltetés által, a következő vizsgálat időpontjáig ez az állapot nem változik meg oly mértékben, mely már veszélyeztetné a biztonságot. Ettől függetlenül néha elvégeznek egy független szakértői vizsgálatot is, mely kivitelezésére a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett szakértői névjegyzékben szereplő személy jogosult. Mindezek mellett magas szintű illetéktelenek elleni védelmet kell biztosítania a vállalatnak, ezzel is garantálva a nyomástartó berendezés állapotának, illetve környezetének biztonságát.