A nyomástartó berendezések üzemeltetése és karbantartása

A nyomástartó berendezések üzemeltetése és karbantartása

1488287951sc_nyomasta
Minden nyomástartó berendezést üzemeltető köteles nyomástartó berendezés kezelőt foglalkoztatni a vállalatnál, akik tisztában vannak az előírásokkal és azokat be is tartják. A megfelelően szakképzett nyomástartó berendezés kezelő feladatai közé tartozik a tartály biztonságos üzemeltetése, a szükséges beállítások végrehajtása és a tartály előírások szerinti karbantartása is.

Abban az esetben, ha a fogyasztónál olyan nyomástartó berendezés került elhelyezésre, amely normál üzemmódban nem igényel további kezelést, akkor nem szükséges nyomástartó berendezés kezelő alkalmazása. Viszont maga a fogyasztó részesül olyan képzésben, amely által alap szinten kezelni és felügyelni tudja a tartályt. Az oktatás elsősorban a PB- gáz tulajdonságairól, a tartály kezeléséről és használatáról, illetve annak veszélyeiről szól. Mindezek mellett munkavédelmi és tűzvédelmi, valamint biztonságtechnikai képzésben is részesül a nyomástartó berendezés vásárlója. Ezáltal tisztában lesz azzal, hogy milyen kritériumok, illetőleg tilalmak vonatkoznak a tartály környezetére és esetleges gázszivárgás vagy gázömlés esetén mi a teendő.

A nyomástartó berendezés megfelelő időközönkénti karbantartásáról az üzemeltetőnek, illetve az  alkalmazásában álló nyomástartó berendezés kezelőnek kell gondoskodnia. A tartály, az alkatrészek és a szerelvények karbantartásának módját és menetét előírások szabályozzák. Az esetleges hibaelhárítást csak megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti el.