Soha nem hagyhatjuk abba a tanulást

Soha nem hagyhatjuk abba a tanulást

Milyen gyorsan változik körülöttünk a világ? A fejlődés (technológiai és társadalmi) különleges kihívás elé állít bennünket.

Az egyik leggyakoribb probléma, amellyel a felnőttek találkoznak, amikor vissza kell térniük a tanuláshoz, a tanulási mechanizmusok újraaktiválásának nehézsége.

Az egész életen át tartó tanulás kérdései egyre fontosabbak a digitális korban: a szakembereknek folyamatosan frissíteniük kell tudásukat, hogy lépést tudjanak tartani a változó termelési környezet követelményeivel.

A tudás és a tapasztalat elavult

Az életkor előrehaladtával az emberek sokat elfelejtenek, és gyakrabban támaszkodnak személyes és szakmai tapasztalatokra. A tapasztalat azonban nem kevésbé elavult, mint a tudás, és irrelevánsnak bizonyulhat például a munkaerőpiac új körülményei szempontjából.

A tanulási eredmények alkalmazása a gyakorlatban

A képzés megkezdésekor a hallgatónak tudnia kell, hogy tanulmányainak eredménye nem elméleti ismeretek, fogalmak, képletek, definíciók halmaza, hanem alkalmazott, a gyakorlatban is alkalmazható ismeretek, készségek.

Motiváció a tanuláshoz

A felnőtteket még a gyermekeknél és serdülőknél is jobban motiválja a tanulás, ha felismerik, hogy az erőfeszítés konkrét szükségletek és érdeklődési körök kielégítéséhez vezethet.

Relevancia a tanulás valóságához

A felnőtt tanulók gyakorlatiasságot mutatnak, amely a tanult készségek és fogalmak gyakorlati alkalmazási lehetőségeire irányul a való élethez képest, és szívesebben tanulják meg azt, amit „használhatónak” tartanak. A felnőttek nem hajlandók olyan dolgokat megtanulni, amelyeket nem tudnak átültetni közvetlen tapasztalatra.