Nyomástartó berendezés vizsgálója továbbképzés - (BP/0102/548-1/2022.)

Ár: 111.000 Ft/fő (ÁFA-mentes)

A tanfolyam, és vizsga ára:

81.000 Ft/fő+30.000 Ft/fő vizsgadíj (ÁFA-mentes)

A tanfolyam díja tartalmazza az oktatás, a vizsga, a továbbképzési igazolások díját és a segédleteket.

Kapcsolatfelvétel

   Szatmári Georgina
   szatmari.georgina@narvalkft.hu
   +06 30 6785 728

INSTRUCTORS:

Categories

Műszakibiztonsági

A tanfolyamról

A nyomástartó berendezés vizsgálója munkaterületén elvégzi a 213/2019. (VIII. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó nyomástartó edények, rendszerek, létesítmények

– ellenőrzési tervnek megfelelő üzemeltetési, szerkezeti és szilárdsági ellenőrzését (időszakos helyszíni ellenőrzését), soron kívüli ellenőrzését, tömörségi nyomáspróbáját és tömörség ellenőrzését,
– a tervező által előírt egyéb vagy helyettesítő vizsgálatokat, valamint az átalakítás során a beavatkozás utáni állapot megítéléséhez szükséges vizsgálatokat,
– csővezetékei, szerelvényei, tartozékai állapotának, illetve működőképességének ellenőrzését,
– a meg nem engedhető túlnyomás elleni védelem meglétének, alkalmasságának számítással történő ellenőrzését, az illetéktelen beavatkozás elleni védelem megfelelőségének vizsgálatát,
– vizsgálati módszereinek, technológiáinak meghatározását, jóváhagyását,
– vizsgálati eredményeinek rendszerezését, értékelését és dokumentálását, jegyzőkönyv vezetését.

Ezen műveleteket irányíthatja, felügyelheti.

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák: a szakterületnek megfelelő képzésben és a szakma gyakorlása során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése érdekében.

A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelménye:

– a továbbképzés szakterülete szerinti szakképesítés megléte

A továbbképzési igazolás a szakterület szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együttesen jogosít a továbbképzések szakterülete szerinti műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök betöltésére.

Képzési idő: 3 nap (Intenzív formában, napi 8 óra)

Hírlevél feliratkozás