Mit jelent a belső ellenőrzés?

Mit jelent a belső ellenőrzés?

31

A belső ellenőrzés szerepe az, hogy független bizonyosságot nyújtson arról, hogy a szervezet kockázatkezelési, irányítási és belső kontroll folyamatai hatékonyan működnek.

A belső ellenőrzést belső auditor személyek végzik. A belső auditor szakmai kötelessége, hogy elfogulatlan és objektív képet alkosson. Egy belső auditor, ellenőr fontos, hogy független legyen az általa értékelt szervezettel szemben. Továbbá hasonlóan fontos, hogy a belső auditor a szervezet legmagasabb szintjén lévő személyektől, a vezetőktől és a kormányzattól is független legyen. 

A hatékonyság érdekében a belső ellenőrzési tevékenységet végző személynek olyan képzett és tapasztalt embernek kell lennie, aki az Etikai Kódex és a Nemzetközi Szabványok szerint dolgoznak. A belső auditorok, ellenőrök olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek alapvetően fontosak bármely szervezet túlélése és jóléte szempontjából. Tehát segítik a szervezeteket, hogy sikeressé váljanak. 

Elkészítik a minőségirányítási kézikönyvet és a kapcsolódó dokumentációt, lefolytatják a belső auditot és a vezetőségi átvizsgálást, összeállítják a minőségpolitikai nyilatkozatot és a minőségcélokat, ellátják a minőségirányítási vezetői feladatokat, kockázatértékelést végeznek. Valamint működtetik és fejlesztik a vállalkozás minőségirányítási rendszerét.