Tartályvizsgáló továbbképzés (Engedélyszám: BP/0102/1397-3/2021.)

Ár: 111.000 Ft/fő (ÁFA-mentes)

A tanfolyam és vizsga díja:

81 000 Ft/fő (ÁFA-mentes) + 30 000 Ft/fő vizsgadíj (ÁFA-mentes)

A tanfolyam díja magába foglalja az oktatás teljes költségét, a sikeres felkészüléshez oktatási anyagot biztosítunk.

Kapcsolatfelvétel

   Szatmári Georgina
   szatmari.georgina@narvalkft.hu
   +06 30 6785 728

INSTRUCTORS:

Categories

Műszakibiztonsági

A tanfolyamról

A tartályvizsgáló elvégzi a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó tárolótartályok,

a) időszakos szerkezeti vizsgálatát és tömörségi próbáját,

b) csővezetékeinek, szerelvényeinek, tartozékainak ellenőrzését,

c) vizsgálati módszereinek, technológiáinak meghatározását, jóváhagyását,

d) vizsgálati eredményeinek rendszerezését, értékelését és dokumentálását, jegyzőkönyv vezetését.

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák: a szakterületnek megfelelő képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése érdekében.

A kiállított továbbképzési igazolás érvényessége 5 év.

Az érvényesség ismételt továbbképzés elvégzése és vizsga letétele után 5 évre meghosszabbítható.

A továbbképzésen való részvétel feltételei:

– a továbbképzés szakterülete szerinti szakképesítés megléte

A továbbképzési igazolás a szakterület szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együttesen jogosít a továbbképzések szakterülete szerinti műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök betöltésére.

Képzési idő: 3 nap (Intenzív formában, napi 8 óra)

Hírlevél feliratkozás